ΕΙΣΟΔΟΣ

Κατάρτιση για ανέργους 30-49 ετών με επιδότηση 2.520€ και πιστοποίηση στην ΑΚΤΟ Κατάρτιση

Εκπαίδευση

08/01/2021 16:32:00

Η ΑΚΤΟ Κατάρτιση συμμετέχει στο Νέο Πρόγραμμα Voucher για άνεργους, που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, με τίτλο: “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης, το οποίο προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€ και πιστοποιητικό γνώσεων. Απευθύνεται σε 10.000 άνεργους ηλικίας 30 - 49 ετών, τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή Αιτήσεων έως και την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η κατάρτιση θα αφορά στους εξής κλάδους: Επιχειρήσεων Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών | Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας – Υγείας – Πρόνοιας | Τουρισμός – Επισιτισμός. 

Η επιδοτούμενη δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, σε διάστημα 5 μηνών:

  •     Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών.
  •     Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες).
  •     Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
  •     Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, μέσω πρακτικής άσκησης, διάρκειας 380 ωρών.
  •     Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@aktotraining.gr ή στα τηλέφωνα 210.52.30.130 (Αθήνα) και 2310.544.723 (Θεσσαλονίκη).