Είσοδος

Enimeris - Ερωτήσεις Συνεντεύξεων Εργασίας

Συνέντευξη εργασίας στην Enimeris. Οι ερωτήσεις που θέτει στους υποψηφίους, πώς τους αξιολογεί, ποιες δεξιότητες ζητά και άλλες χρήσιμες συμβουλές από το τμήμα HR.

Νικόλαος Σπυρίδης
HR Manager

Σύντομο βιογραφικό και εταιρεία

Ο Νικόλαος Σπυρίδης είναι Ψυχολόγος με MS στην Εργασιακή Ψυχολογία. Πέρα από κλινική εμπειρία τα τελευταία χρόνια, είναι Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού στην Enimeris, αλλά και σύμβουλος σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργαζόμενες εταιρείες.
 
Η Enimeris, είναι εταιρεία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δίνει εξαιρετική σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της και στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της.

Οι συχνότερες ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις που κάνουμε στους υποψήφιους τόσο για την εταιρεία μας όσο και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα και τα soft skills. Αυτό, είναι κάτι το οποίο συμπεραίνεται από τον τρόπο που δομούν την απάντησή τους και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε αυτές.  
 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι: «Πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας». 
 
Έπειτα, στόχος μας είναι να διερευνήσουμε το εργασιακό ιστορικό κάθε υποψηφίου και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης. 
 
Μια συνήθης ερώτηση αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: «Ποιες λογιστικές εφαρμογές, προγράμματα μισθοδοσίας ή ERP προγράμματα γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε και σε τι βαθμό;»
 
Τέλος, μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε, αν υπάρχει μελλοντικός σχεδιασμός αναφορικά με το εργασιακό μονοπάτι που θέλει να ακολουθήσει ο κάθε υποψήφιος. Σε ένα τόσο ευρύ αντικείμενο εργασίας όπως είναι η λογιστική, η εξειδίκευση και εμβάθυνση των γνώσεων του υποψηφίου είναι σημαντικά και μας ενδιαφέρει να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του είναι κοντά στις ανάγκες της εταιρείας μας.
 
Παράδειγμα: «Αν σε αδρές γραμμές χωρίζαμε τη λογιστική σε τρεις τομείς, φοροτεχνικά, λογιστική και εργατικά, ποιος τομέας είναι αυτός που σας ενδιαφέρει περισσότερο να ακολουθήσετε και γιατί;»
 
Κάθε συνεντευκτής είναι ικανοποιημένος αναφορικά με την ποιότητα των απαντήσεων, αν αυτές απαντούν με πληρότητα στην ερώτηση που τέθηκε.  Ικανοποιητικές θεωρούνται οι απαντήσεις οι οποίες αναδεικνύουν χαρακτηριστικά και εμπειρίες που συνάδουν με το εργασιακό προφίλ της θέσης και κατά πόσο κάθε υποψήφιος μπορεί να παρουσιάσει το εργασιακό του ιστορικό. Επι παραδείγματι, ικανοποιητική θεωρείται μια απάντηση η οποία είναι εντός θεματολογίας της ερωτώσης, είναι σύντομη από άποψη χρόνου απάντησης και περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, που μπορεί να εξυπονοούνται από την ερώτηση Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί, ότι διερευνητικές ερωτήσεις από την πλευρά του υποψήφιου αναφορικά με το βοηθούν σε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση

Λάθος απαντήσεις και συμπεριφορές

Αναφορικά με τις συμπεριφορές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην επιλογή κάποιου υποψήφιου είναι η καθυστερημένη προσέλευση σε προγραμματισμένη συνάντηση ή η μη ειδοποίηση για ενδεχόμενη αργοπορία. Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν επιπολαιότητα.  Επιπρόσθετα, ένα άλλο στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η προσοχή με την οποία έχει συνταχθεί ένα βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικά, τα οποία έχουν ορθογραφικά λάθη, δεν έχουν χρονική ακολουθία ως προς εργασιακό ιστορικό και είναι πολύ σύντομα ή εκτενή, πολλές φορές αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα. 

Απαραίτητα soft skills & τρόποι αξιολόγησης

Ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες, που μας ενδιαφέρουν να εντοπίσουμε σε μια συνέντευξη επιλογής, είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.  Μέσα από τη δόμηση των απαντήσεων τους και των πληροφοριών που επιλέγουν, καθώς και ο τρόπος που τις παρουσιάζουν, μας βοηθά να καταλάβουμε ορισμένα στοιχεία. 
 
Ένα άλλο στοιχείο είναι η ικανότητα εργασίας σε ομάδα. Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο συγκροτούνται ομάδες εργασίας τόσο ανάμεσα στον ίδιο οργανισμό όσο και με μέλη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η διάρκεια τους μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας. Η ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα πολλές φορές είναι ρυθμιστικός παράγοντας για την επιλογή, σε περίπτωση που η θέση εργασίας ενέχει τέτοια χαρακτηριστικά απασχόλησης
 
Μέσα από την συνέντευξη επιδιώκουμε να εντοπίσουμε πρότερες εμπειρίες, προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισης. 
 
Τέλος, οι ηγετικές ικανότητες που μπορεί να επιδείξει ένας εργαζόμενος παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεδομένου, ότι η ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ύπαρξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ένα ως πέντε εργαζόμενους, έχει σημασία να εντοπίσουμε τα ηγετικά χαρακτηριστικά στους υποψήφιους και να εξετάσουμε την ικανότητα τους να ηγηθούν μια ομάδα και να φέρουν σε πέρας ένα έργο. Τα ηγετικά στοιχεία μπορεί να τα διερευνήσει κάνεις μέσα από τα κίνητρα των υποψηφίων και την ανάγκη τους για επίτευξη.  

Δυσεύρετες δεξιότητες που ζητά ο κλάδος

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία όσον αφορά το κομμάτι της λογιστικής. Οι δεξιότητες κάθε υποψήφιου όμως, είναι αυτές που διαφοροποιούν ακόμη και τους πιο έμπειρους από τους λιγότερο έμπειρους. Για εμάς, ιδιαίτερη σημασία έχει η οργανωτικότητα, η πελατοκεντρική αντίληψη και η αξιοπιστία. Αυτές οι δεξιότητες είναι οι πιο σπάνιες, αλλά και οι πιο σημαντικές για το χώρο της λογιστικής. 

Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης υποψηφίων

Για τις εισαγωγικές θέσεις, η εταιρεία μας προσπαθεί να διαπιστώσει το επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων των υποψήφιων μέσα από ερωτήσεις ή μελέτες περίπτωσης, ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Σε θέσεις που ενέχουν μεγαλύτερο επίπεδο ευθύνης, χρησιμοποιούνται και δοκιμασίες προσωπικότητας σε συνδυασμό με μελέτες περίπτωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Το πιο σημαντικό για εμάς είναι οι άνθρωποι μας να είναι αυθεντικοί τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά την εργασία τους στην εταιρεία μας. Η δυνατότητα και η επιθυμία αλλαγής και εξέλιξης είναι ζητήματα που λαμβάνουμε πάντοτε υπόψιν μας.