Είσοδος

Apifon - Ερωτήσεις Συνεντεύξεων Εργασίας

Συνέντευξη εργασίας στην Apifon. Οι ερωτήσεις που θέτει στους υποψηφίους, πώς τους αξιολογεί, ποιες δεξιότητες ζητά και άλλες χρήσιμες συμβουλές από το τμήμα HR.

Σταύρος Κυριακίδης
Human Resources

Σύντομο βιογραφικό και εταιρεία

Η σχέση μου με την Apifon ξεκίνησε το 2017 στο τμήμα του Human Resources.
Η Apifon είναι μια εταιρεία τεχνολογίας η οποία ασχολείται καινοτόμα με το Business Messaging. Η πλατφόρμα μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται μια επιχείρηση ώστε να αποκτήσει νέους πελάτες, να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά μαζί τους και να αυξήσει τις πωλήσεις της, αξιοποιώντας 3 βασικά κανάλια επικοινωνίας: SMS, Viber & E-mail.
Θεμέλειος λίθος της εταρικής κουλτούρας μας αποτελεί  η αμφίδρομη ανταλλαγή ιδεών και πληροφορίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το δημογραφικό αποτύπωμα αυτής. 50 άτομα εκ των οποίων οι 25 γυναίκες με συνολικό μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη!

Οι συχνότερες ερωτήσεις

Οι βασικές ερωτήσεις που τίθενται στους υποψηφίους έχουν να κάνουν με την ανάλυση του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης τους (soft skills). Σκοπός είναι να καταλάβουμε αν ο υποψήφιος ταιριάζει με την υπόλοιπη ομάδα, με την κουλτούρα της Apifon και αν έχει όρεξη για μάθηση και εξέλιξη. Στη συνέχεια περνάμε στην αξιολόγηση των hard skills. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να δούμε αν ισχύουν όλα όσα περιγράφει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του αλλά και σε τι βαθμό μπορεί να εφαρμόσει την γνώση που έχει λάβει.

Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων σε μια συνέντευξη είναι:

  • Πώς φαντάζεσαι την εξέλιξη σου;
  • Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου;
  • Περίγραψε μας ένα πρόσφατο project που έχεις αναλάβει, αναλύοντας μας τι σε δυσκόλεψε και πώς το έλυσες.
  • Τι γνωρίζεις για την εταιρεία;
  • Τι είναι αυτό που βρήκες ενδιαφέρον στο job description.

Οι ερωτήσεις πάνω στα hard skills αρχικά κινούνται πάνω σε ερωτήσεις κατανόησης, πάνω στις τεχνολογίες που μας ενδιαφέρουν (Angular, Java), ώστε να δούμε σε τι βαθμό έχει δουλέψει και έχει κατανοήσει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες προτού περάσουμε στα test δεξιοτήτων. 

Ικανοποιητικές θεωρούνται οι απαντήσεις που δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα και την ποιότητα του υποψηφίου. Σκοπός της συνέντευξης είναι να φανεί ο χαρακτήρας και οι γνώσεις του υποψηφίου, επομένως οι απαντήσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζητούνται θεωρούνται ικανοποιητικές. 

Γενικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντάνε απευθείας σε αυτό που τους ρωτάτε χωρίς να λένε γενικότητες. Είναι αποδεκτή μία απάντηση δεν γνωρίζω ή δεν έχω ασχοληθεί σε σχέση με μία αόριστη απάντηση που δείχνει ή ότι προσπαθεί να ξεγελάσει τους συνεντευκτές ή ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση. Πρέπει μέσα από τις απαντήσεις τους να γίνεται αντιληπτό το επίπεδο γνώσεων τους καθώς και η αντίληψη τους.    

Λάθος απαντήσεις και συμπεριφορές

Οι απαντήσεις οι οποίες δεν απαντάνε στην ερώτηση και είναι γενικού περιεχομένου δεν γίνονται δεκτές. Επιπλέον τα άτομα που συμμετέχουν στις συνεντεύξεις θέλουμε να νιώθουν άνετα, αλλά όχι υπερβολικά. Πάντα υπάρχει ένα όριο μεταξύ άνεσης και έλλειψης σεβασμού των υπολοίπων ατόμων μέσα στο χώρο. Επομένως είναι καλό οι υποψήφιοι να μην είναι αγχωμένοι, να απαντάνε πάνω στα ερωτήματα που τους τίθενται και να σέβονται τον συνομιλητή τους. Επιπλέον, μέσα στο βιογραφικό να μην περικλείουν στοιχεία για τα οποία δεν είναι σίγουροι ή δεν είναι αληθή (π.χ. να βάλουν επιπρόσθετες γνώσεις από αυτές που έχουν), γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να τους γίνει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό το στοιχείο, να μην απαντήσουν και να φέρουν τον εαυτό τους σε δύσκολη θέση.    
Η γενική φιλοσοφία είναι πως την ώρα της συνέντευξης ο υποψήφιος πρέπει να γίνει ο καλύτερος πωλητής, γιατί εκείνη τη στιγμή προωθεί ότι σημαντικότερο διαθέτει: τον εαυτό του (γνώσεις και προσωπικότητα).

Απαραίτητα soft skills & τρόποι αξιολόγησης

Αναζητάμε και επιλέγουμε άτομα με όρεξη για μάθηση και εξέλιξη. Τα συγκεκριμένα soft skills εντοπίζονται μέσα από ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ενασχόληση των υποψηφίων και το χρόνο που αφιερώνουν για να μαθαίνουν κανούργια πράγματα σχετικά με το αντικείμενο της ενασχόλησής τους με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη. Επιπλέον, πολύ σημαντικό για εμάς είναι το κομμάτι της ομαδικότητας και της ικανότητας που έχει ο υποψήφιος να συνεργάζεται καλά με άλλα άτομα. Η ομαδικότητα του υποψηφίου εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί με άλλα άτομα είτε σε επαγγελματικό είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Δυσεύρετες δεξιότητες που ζητά ο κλάδος

Επειδή η Apifon είναι μία εταιρεία τεχνολογίας, για μας είναι πολύ σημαντικό το τμήμα του development. Ζητάμε οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει γνώσεις και εκτός πανεπιστημίου. Να έχουν εξελιχθεί δηλαδή πάνω στον αντικείμενο που αγαπάνε, ψάχνοντας από διάφορες πηγές την εξέλιξη στον κλάδο τους, πέραν της προϋπηρεσίας που θα αποκτήσουν. Κατά κύριο λόγο ζητάμε γνώσεις πάνω στην Angular στο front end, Java στο back end και γνώσεις πάνω στο QA testing. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κάποια προϋπηρεσία πάνω στους συγκεκριμένους τομείς, είτε μέσω εργασίας, είτε μέσω διαφόρων project που έχουν αναλάβει. 

Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης υποψηφίων

Ανάλογα με το τμήμα υπάρχει είτε test δεξιοτήτων, είτε case study. Σκοπός τους είναι να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης των υποψηφίων, το επίπεδο των γνώσεων τους, καθώς και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα ή και καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο εκάστοτε υποψήφιος, θα θέλαμε να είναι ο εαυτός του και να μην είναι αγχωμένος. Η κατάλληλη προετοιμασία θα βοηθήσει τον υποψήφιο να είναι πιο άνετος καθόλη την διάρκεια της συνέντευξης. Σημαντικό είναι ο υποψήφιος να κάνει μια ενδελεχή έρευνα για την εταιρεία στην οποία πηγαίνει για συνέντευξη αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα καταφέρει να παρουσιάσει στον συνεντευξιαστή τον εαυτό του, τις ικανότητές του και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτήσει είτε σε επαγγελματικό είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.