Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

25/11/2022

Junior Merchandiser

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Junior Merchandiser


Περιγραφή Θέσης
• Επισκέψεις στα συνεργαζόμενα καταστήματα για καταγραφή και έλεγχο των προϊόντων
• Καταγραφή του χώρου και των θέσεων ανά προϊοντική κατηγορία
• Τήρηση και ενημέρωση σχετικών αρχείων και συστημάτων
• Διασφάλιση της ελκυστικής παρουσίασης των εμπορευμάτων στους χώρους των καταστημάτων
• Επικοινωνία με τα καταστήματα και το εμπορικό τμήμα

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στην εστίαση
• Δυνατότητα μετακινήσεων
• Καλή γνώση αγγλικών
• Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.