Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

23/3/2023

Πωλητές B2B (Vodafone) ΚΡΗΤΗ

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΚΡΗΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητές B2B (Vodafone)
ΚΡΗΤΗ

Περιγραφή θέσης

• Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης του
• Υπεύθυνος για την υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Χτίζει και διατηρεί σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες με σκοπό τη
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης
• Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις ενέργειες του ανταγωνισμού
• Παρακολούθηση και επίτευξη μηνιαίων στόχων πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα εκτιμηθεί
• Εμπειρία τουλάχιστον 6 μήνες στις πωλήσεις
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
• Δημιουργικό και δυναμικό άτομο με αναλυτική σκέψη
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και φόρτο εργασίας

Παροχές

Παροχές εταιρείας

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης
• Ανταγωνιστικό bonus παραγωγικότητας
• Επιπρόσθετες παροχές (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop)
• Μεταφορικά έξοδα καλυμμένα

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: (https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000YBZZpUAP&boardName=Greece%20PP%20Adecco&language=el )


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.