ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Ιατρός Εντατικολόγος για ΜΕΘ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/11/2019
Κατηγορία: Υγεία
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή: ΚΕΝΤΡΟ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρού Εντατικολόγου
για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της κλινικής ΤΥΠΕΤ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς με ειδικότητα Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας και εξειδίκευση σε ΜΕΘ για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Γενικής Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι με Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της ΕΕ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, το εκπαιδευτικό έργο, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα.
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ειδικότητας Αναισθησιολογίας και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα {τουλάχιστον 2 (δύο) έτη}.
5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία σε ΜΕΘ.
6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης τού ιατρικού επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:

1. Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
2. Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών και ερευνητικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή να τα υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Θερειανού 4-6, 11473 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας Γενικού Διευθυντή ή μέσω e-mail: mtoupali@typet.gr

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο του ενδιαφέροντος «Για τη θέση Επιμελητή Β' ΜΕΘ».