Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/01/2023

Στέλεχος μεταφορικής εταιρείας με γνώση Σερβικής & Αγγλικής γλώσσας (Εξαγωγικό τμήμα)

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών ζητά να προσλάβει για το εξαγωγικό της τμήμα, Στέλεχος με απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο Μεταφορών και συνδυαστική γνώση Σερβικής / Αγγλικής γλώσσας.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

  •  Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στον κλάδο των Μεταφορών
  •  Συνδυαστική γνώση Σερβικής και Αγγλικής γλώσσας
  •  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
  •  Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ

Λόγω ιδιαιτερότητας της θέσης, παρακαλούνται μόνο οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Παροχές

  •  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  •  Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης