ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Ασπρόπυργος)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/08/2021
Κατηγορία: Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Περιοχή: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Β2Β (Έδρα Ασπρόπυργος)

Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου
• Διαμόρφωση πλάνου πωλήσεων και στρατηγικής
• Παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
• Παρακολούθηση και υποστήριξη του πελατολογίου
• Τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της εταιρείας
• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού
• Έρευνα και ανάλυση της αγοράς

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
• Επιθυμητό πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
• Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων
• Προϋπηρεσία στο χώρο του τροφίμου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Δυνατότητα ταξιδιών και δίπλωμα αυτοκινήτου
• Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
• Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεω

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο για επαγγελματική χρήση
• Εταιρικό κινητό και bonus επίτευξης στόχων
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.