Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/09/2022

Επιθεωρητής Πωλήσεων

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έδρα στην Βέροια, δυναμικά αναπτυσσόμενη εμπορική και εισαγωγική επιχείρηση στο χώρο των τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ,με σημαντική παρουσία στην κεντρική και δυτική Μακεδονία , αναζητεί Επιθεωρητή Πωλήσεων.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και εκπαίδευση τμήματος πωλήσεων
 • Παρακολούθηση στρατηγικών πελατών και κλείσιμο συμφωνιών με μεγάλους πελάτες
 • Εντοπισμός δυνατοτήτων ανάπτυξης και θέσπιση ανάλογης πολιτικής πωλήσεων
 • Υπεύθυνος για την υλοποίηση του εμπορικού πλάνου και επίτευξη των εταιρικών στόχων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ – ΤΕΙ ( θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
 •  Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ικανότητα διοίκησης τμήματος πωλήσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Αφοσίωση στην επίτευξη εταιρικών στόχων και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ΙΧ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες

Παροχές

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο, lap top & ipad
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης