Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

16/08/2022

Λαμαρινάδες (Λευκοσιδηρουργοί)

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη που εδρεύει στην Μεταμόρφωση:


ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ (ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ)

Περιοχή: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

(Κωδικός Θέσης: ΛΑ/22)


Βασικές αρμοδιότητες:
  • Διαμόρφωση λαμαρινών
  • Κατασκευή αεραγωγών

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίων:
  • Άνδρες άμεσα διαθέσιμοι για εργασία
  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές βάρδιες
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές

Προσφέρονται:
  • Πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
  • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης