Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

01/12/2023

Marketing Specialist

Digital Marketing - Ecommerce - Design

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Θέση: Marketing Specialist
Εταιρεία: Enorme Hotels & Villas
Περιοχή: Ηράκλειο, Κρήτη
Κωδικός Θέσης: MARKETING - EHV

Η Enorme Hotels & Villas βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ενός υπαλλήλου, όπου θα μπορεί να υποστηρίξει την θέση:

Marketing Specialist

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Marketing, Επικοινωνίας ή συναφούς επιστημονικού πεδίου
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχο τμήμα
 • Γνώσεις Google analytics, Google Adwords etc.
 • Γνώσεις Σχεδιαστικών & Γραφιστικών Προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά)
 • Ομαδικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Περιγραφή θέσης:

 • Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών της Enorme Hotels & Villas
 • Διαχείριση website & Social Media (LinkedIn, Instagram, Facebook)
 • Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία εικόνων και σύνταξη κειμένων για ηλεκτρονικά και έντυπα της εταιρείας
 • Δημιουργία και υλοποίηση ψηφιακών newletters & campaigns
 • Επικοινωνία - συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες διαφήμισης, digital marketing, web designers κτλ
 • Διαχείριση έντυπης προβολής και διαφημιστικού υλικού
Στοιχεία Επικοινωνίας:

2810227000