Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

15/12/2022

Συνεργάτης τμήματος Πληροφορικής

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Μεγάλη Τεχνική Μελετητική και Συμβουλευτική Εταιρία, για τη στελέχωση των γραφείων της στην Αθήνα, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για το τμήμα Πληροφορικής (κωδ. IT-12/22).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής IEK – TEI, 3 χρόνια τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία ως Υποστήριξη IT.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση υποδομής υλικού και λογισμικού σε περιβάλλον Windows.
 • 1ου επιπέδου τεχνική υποστήριξη & επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Γνώσεις Active Directory, Windows Servers.
 • Γνώσεις δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων) & τηλεφωνίας.
 • Γνώσεις διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας πρόληψης πιθανών απειλών.
 • Καλή γνώση και διαχείριση εκδόσεων Microsoft Office.
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε ERP - Soft1.

Παροχές

Η Εταιρεία προσφέρει:
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης