Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

15/08/2022

Brand Activator Αττική

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ATTIKH | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η TALANTON Business Consulting & Marketing Services, Εταιρεία Ανάθεσης Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Δικτύων Πωλήσεων & Merchandising τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο, αναζητά να προσλάβει για λογαριασμό πελάτη πολυεθνικής εταιρείας BRAND ACTIVATOR για την περιοχή της Αττικής (Άνοιγμα διανομής, merchandising, παραγγελιοληψία, πρωώθηση προϊόντων)

Η θέση αφορά το δίκτυο καταστημάτων μικρής λιανικής (περίπτερα, ψιλικά, mini market κτλπ.)


Καθήκοντα:

 • Έλεγχος Ελλείψεων και διαθέσιμου stock προϊόντος
 • Παραγγελιοληψία
 • Διασφάλιση της κατάλληλης εικόνας στα σημεία λιανικής (merchandising)
 • Ανάλυση της περιοχής ευθύνης και άνοιγμα διαμονής
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού (προωθητικές ενέργειες, νέα προσόντα, τρόποι λανσαρίσματος)
 • Προώθηση του brand σε τελικούς καταναλωτές του προϊόντος μέσω γευστικής δοκιμής
 • Feedback & reporting σχετικά με την συνολική επίδοση και απόδοση της περιοχής ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε merchandising και πωλήσεις σε μικρά σημεία λιανικής.

Technical Skills:

 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 • Εξοικείωση με τα προϊόντα που θα πουλούν
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο των πωλήσεων και του merchandising

Personal Skills:

 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη και της εταιρεία μας
 • Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση, γρήγορη εκμάθηση και αφομοίωση τεχνογνωσίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία και ευγένεια
 • Αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 1.300 μεικτά και ασφαλιστικές καλύψεις
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο
 • Εταιρικό Κινητό
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο υπηρεσιών
 • Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης
 • Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος