Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/12/2022

Εργοδηγοί και Τεχνίτες

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

H τεχνική – μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία Entec Contractors Α.Ε. συνεχίζει την δυναμική της ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αναζητά Εργοδηγούς και Τεχνίτες που θα απασχοληθούν στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ξενοδοχειακών μονάδων στη περιοχή της Κρήτης.


Δεκτή κάθε μορφή συνεργασίας (μισθωτή εργασία, δελτίο παροχής υπηρεσιών).

Παροχές

Η θέση εργασίας είναι μόνιμη, με σχέση μισθωτής εργασίας με σημαντική προοπτική επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης.