Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

06/10/2022

Πωλητής -τρια Β2Β (Χονδρική Πώληση)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής -τρια Β2Β (Χονδρική Πώληση)

Περιγραφή Θέσης
• Διερεύνηση αναγκών πελατών
• Προσέλκυση νέου πελατολογίου
• Ανάπτυξη των Πωλήσεων Χονδρικής
• Διαχείριση πελατών και προμηθευτών σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Συμμετοχή σε εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
• Παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
• Διαχείριση παρουσίασης e-shop

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ Marketing, Διαφήμισης, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Μόδας ή συναφούς κλάδου θα εκτιμηθεί
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση
• Προϋπηρεσία σε λιανική πώληση, θα εκτιμηθεί
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος)
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Πελατοκεντρική αντίληψη
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές

• Πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Σταθερό πρωινό ωράριο


Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000XTgRaUAL&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.