Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

12/6/2024

Οικονομικός Διευθυντής (CFO)

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

O όμιλος ALPHA GAS αναζητά Οικονομικό Διευθυντή (CFO) με εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εταιρείας, καθώς και για τη χάραξη της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της. Αν διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται, αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες, είστε σε θέση να λαμβάνετε γρήγορα τις πιο κερδοφόρες αποφάσεις και έχετε πάθος για τη δουλειά σας, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε και να σας εντάξουμε στην ομάδα μας.

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) είναι:
 • Διαχείριση και προώθηση του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας
 • Ανάλυση και επίβλεψη των επιδόσεων καθώς και των πιθανών κινδύνων της εταιρείας
 • Εντοπισμός οικονομικών ευκαιριών για τον οργανισμό
 • Διαρκής συνεργασία και καθοδήγηση σε όλους τους εργαζομένους του λογιστηρίου
 • Προετοιμασία και σύνταξη λεπτομερών εκθέσεων οικονομικών επιδόσεων σε τακτική βάση
 • Διαμόρφωση και επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών της εταιρείας
 • Τήρηση του νόμου και των πολιτικών της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
 • Άριστη γνώση των εταιρικών οικονομικών και λογιστικών αρχών, και της νομοθεσίας
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες στη διαχείριση χρόνου
 • Ισχυρό χρηματοοικονομικό και λογιστικό υπόβαθρο
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο της Λογιστικής, των Οικονομικών ή σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση  των εφαρμογών του MS Office
 • Άριστη γνώση ERP (Soft1)

Παροχές

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον