Είσοδος
01/12/2022

Τεχνίτης Παραγωγής & Συσκευασίας Μονάδας Λιπαντικών

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Τεχνίτης Παραγωγής & Συσκευασίας Μονάδας Λιπαντικών

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Τεχνίτη Παραγωγής & Συσκευασίας Μονάδας Λιπαντικών για να απασχοληθεί σε Έργο Τεχνικής Υποστήριξης, στην Εγκατάσταση Λιπαντικών της Εταιρείας στον Σκαραμαγκά.


Κύρια Καθήκοντα:
 • Εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες&διεργασίες του τμήματος παραγωγής &συσκευασίας λιπαντικών σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές και οδηγίες
 • Χειρίζεται με επιμέλεια την καλή και ασφαλή λειτουργία των συσκευαστικών μηχανών & των εκτυπωτικών των γραμμών παραγωγής
 • Διεξάγει ελέγχους και εργασίες συντήρησης & επισκευής των συσκευαστικών μηχανών & φροντίζει την τροφοδοσία τους με τα αναγκαία για την παραγωγή υλικά συσκευασίας
 • Παρακολουθεί και ελέγχει κατά την διάρκεια της ροής της εργασίαςτην καταλληλόλητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και την τελική ποιότητα των παραγομένων προϊόντων
 • Τηρεί αρχεία Ασφάλειας και Ποιότητας, βάσει των Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης της εταιρείας.
 • Εκτελεί συναφείς τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο της λειτουργίας της εγκατάστασης, όπως ενδεικτικά παραλαβή Α΄ Υλών από πλοία, χειρισμός αντλιών, βανών , απογραφή δεξαμενών

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:
 • Απολυτήριο Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:
 • Συναφής προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο εργασίας
 • Στοιχειώδης Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Στοιχειώδης γνώση MS Office

Διευκρινίζεται ότι η θέση αφορά απασχόληση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.

Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από την εταιρεία ως κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.