Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

17/1/2023

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Βιομηχανία Παραγωγής Μεταλλικών Εξαρτημάτων, με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, αναζητά Υπεύθυνο Υποστήριξης Παραγωγής-Μηχανολόγο Μηχανικό.

Αντικείμενο:
Μηχανολογικές μελέτες, 2D - 3D σχεδιασμός (CAD), προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC (G-Code/CAM), επιστασία ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού, προγραμματισμός και παρακολούθηση παραγωγής (MRP).

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα εξής προσόντα και χαρακτηριστικά :
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη ή παρόμοια θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D, 3D (CAD)
 • Εμπειρία χειρισμού Η.Υ. , πολύ καλή γνώση πλατφόρμας Office
 • Εμπειρία σε συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας ISO
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες διαχείρισης προσωπικού
Θα εκτιμηθούν:
 • Πτυχίο μηχανολογίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώση συστημάτων προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC (CAM)
 • Γνώση Γερμανικών, ή άλλη 2η γλώσσα
 • Εμπειρία στο χειρισμό ERP systems

Παροχές

 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σταθερό πενθήμερο ωράριο
 • Παροχή μεταφοράς από Αθήνα και Χαλκίδα