Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

23/11/2022

Πωλητής/τρια Β2Β (Γεωπονικά προϊόντα)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας γεωργικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Β2Β (Γεωπονικά προϊόντα)


Περιγραφή Θέσης
• Διαχείριση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξή του
• Επισκέψεις σε υφιστάμενους πελάτες, οικοδόμηση και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας
• Διασφάλιση της έγκαιρης και επιτυχημένης παράδοσης των προϊόντων στους προβλεπόμενους χρόνους
• Εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας και παρακολούθηση των στόχων
• Συμμετοχή στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
Απόφοιτος/η ιδανικά τομέα Γεωπονίας, ή Τεχνολόγος Γεωπόνος
• Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε πωλήσεις Β2Β στο χώρο των γεωπονικών προϊόντων
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ γνώση Η/Υ και MS Office
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και πολύ καλά negotiation skills
• Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχου

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Ιδιωτική ασφάλιση
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας & συνεχής εκπαίδευση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.