ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Πολιτικός Μηχανικός σε Τομέα Δομικών Έργων

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/04/2019
Κατηγορία: Μηχανικοί - Τεχνικοί - Επιστήμες
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, για απασχόληση μέσω εταιρείας σε Τομέα Δομικών Έργων του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αντικείμενα

• Σύνταξη στατικών μελετών
• Σύνταξη τοπογραφικού (κατόπιν αυτοψίας και αποτύπωσης)
• Σύνταξη τευχών που συνοδεύουν την άδεια δόμησης (ΣΑΥ ΦΑΥ, αμοιβές, φορολογικά, κ.λπ.)
• Έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης για νέα έργα σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
• Πράξεις Τακτοποίησης - Νομιμοποίησης Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
• Έλεγχος φέροντος οργανισμού υφιστάμενων  κτιρίων Υ/Σ
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ΕΠΜ για τη διακήρυξη έργων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
• Αναθεώρηση τεχνικών περιγραφών ΕΠΜ
• Τεχνική αξιολόγηση προσφορών υποψηφίων Αναδόχων έργων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
• Εγκρίσεις μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων ΕΠΜ, για έργα που εκτελούνται από Αναδόχους
• Επίβλεψη εκτός έδρας για ΕΠΜ
• Λοιπές εργασίες, αρμοδιότητας του Τομέα Δομικών Έργων, που θα του ανατίθενται

Καθεστώς

• Σύμβαση Έργου

Διάρκεια

• 12 μήνες

Απαραίτητα Προσόντα

• Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ)
• Εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
• Άριστη γνώση Microsoft Office
• Πολύ καλή γνώση προγράμματος στατικών (π.χ. FESPA, SCADA, 4M)
• Καλή γνώση AUTOCAD
• Πολύ καλή γνώση προγράμματος έκδοσης αδειών (τεύχη, φορολογικά, αμοιβές)
• Έκδοση πολεοδομικών αδειών (3ετής εμπειρία)
• Επίβλεψη κατασκευής φέροντος οργανισμού κτιρίων (τουλάχιστον 3 έτη)