Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/09/2022

Project Manager

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Zητείται Project Manager από κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Αρμοδιότητες θέσης:
Η εταιρεία αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Project Manager. Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνουν:

Συγκεκριμένα:
 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργου, διασφαλίζοντας την παράδοσή του εντός χρονικού πλαισίου, αντικειμένου και προϋπολογισμού
 • Συνεργασία με την ομάδα έργου και την chief operating officer
 • Επίβλεψη συνεργείων υπεργολάβων / προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών
 • Εντοπισμός πιθανών πηγών προβλημάτων, λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων για το έργο και καθορισμός ενεργειών για την άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων
 • Διασφάλιση εφαρμογής καλών πρακτικών υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πιστοποιημένα συστήματα ISO της εταιρίας
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου
 • Δημιουργία και τήρηση συνολικής τεκμηρίωσης έργου
 • Έρευνα για την προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων και αναλωσίμων έργων
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων των μελών της ομάδας και προσδιορισμός των σημείων προς βελτίωση
 • Διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη και όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους/προμηθευτές
 • Συμβολή στη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
 • Πτυχίο Πολιτικού μηχανικού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργων από Δημόσιο ή Οργανισμούς
 • Συντονισμός ομάδας και παραγωγικός καταμερισμός εργασιών
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αποτελεσματικότητα και πελατοκεντρικός προσανατολισμός
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
 • Έμφαση στην επίτευξη αποτελέσματος
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών στην Ελλάδα
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:
 • Ικανοποιητικές αποδοχές και πλήρη ασφάλιση
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου