Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

02/11/2022

Καθηγητής / καθηγήτρια Αγγλικών

Εκπαίδευση

Πόλη ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΌ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Μερική απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Από κέντρο ξένων γλωσσών στο Νέο Ψυχικό ζητείται έμπειρο άτομο για να αναλάβει τμήμα αγγλικών επιπέδου  C1 (advanced). Συγκεκριμένα για Τετάρτη 18:15 μ.μ. - 19:45 μ.μ.και Παρασκευή 16:30 μ.μ. - 18:00 μ.μ. (συνολικά 4 διδακτικές ώρες)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Δίπλωμα αγγλικής φιλολογίας ή επάρκεια διδασκαλίας αγγλικών
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο επίπεδο

Παροχές

  • Βάσει συλλογικής σύμβασης
  • Αναλόγως προσόντων / προϋπηρεσίας