Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/09/2022

Project Manager

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Εταιρεία με έδρα την Αθήνα που επιχειρεί στον τομέα των Συμβούλων Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης έργων, επιθυμεί να προσλάβει Project Manager  

Κυρίες Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός έργων Α.Π.Ε.
 • Διαχείριση, (Monitoring)παρακολούθηση και υλοποίηση των αναληφθέντων έργων
 • Επικοινωνία με τους συντελεστές και τις χρηματοδοτικές αρχές, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων, παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με τα σχετικά τμήματα της εταιρίας 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ενεργή Κάρτας Ανεργίας
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής η Τεχνικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην συγγραφή, διαχείριση έργων
 • Εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων - Μελετών βιωσιμότητας, Συστημάτων Ποιότητας
 • Εξαιρετική γνώση MS Office (Excel, PowerPoint, Word),MS Project
 • Mόνο εξαιρετική γνώση αγγλικών (επιπέδου proficiency και ανω),Αριστο επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας  
 • Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα,προθυμία,συνέπεια,

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εξέλιξη
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασίας σε ένα δυναμικό και εξαιρετικά επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας