Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

10/6/2024

Υπεύθυνος Έργου για συμβάσεις Δημοσίου με 10ετη εμπειρία

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Μεγάλη τεχνική εταιρεία στην Καλλιθέα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Διαγωνισμών και Προσφορών για Συμβάσεις Δημοσίου, ΕΣΗΔΗΣ και προσφορές σε εταιρείες που θα αφορούν σε θέματα μελετών και τοποθέτηση συστημάτων ενέργειας (φωτοβολταϊκών, αντλίες θερμότητας, μελέτη κτιρίων).

Η ομάδα μας, αναζητά τους κατάλληλους συνεργάτες για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία.

Θέση Εργασίας : πλήρους απασχόλησης
Ωράριο Εργασίας : 09΄00-17΄00

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Καθημερινή ενημέρωση και γνωστοποίηση διακηρύξεων προμήθειας από τον Δημόσιο τομέα
 • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου τομέα (συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνική και οικονομική προσφορά- δικαιολογητικά κατακύρωσης- σύμβασης)
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισμών, επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές, σύνταξη των απαραίτητων επιστολών και εγγράφων
 • Οργάνωση, επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη γνώση διαδικασίας ηλεκτρονικών κανονισμών ΕΣΗΔΗΣ
 • Σύνταξη προσφορών και έρευνα αγοράς
 • πτυχίο & βεβαιώσεις δημόσιας υπηρεσίας ή ιδιωτικού φορέα 
 • Απαραίτητη 10ετή εμπειρία σε διαδικασίες για οικονομική προσφορά σε διαγωνισμούς
 • Καλή γνώση των MSOffice και του Softone (ERP)

Παροχές

 • Μισθός ανάλογος των προσόντων και της εμπειρίας
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Πλήρης απασχόληση (8ωρη)
 • Σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας