Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

06/09/2022

Πωλητές / Πωλήτριες (Leaders)

Marketing - Διαφήμιση - Επικοινωνία

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Από μεγάλο δερματολογικό όμιλο αναζητούνται πωλητές- πωλήτριες (leaders).

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ευχέρεια λόγου

Παροχές

  • Ικανοποιητικός μισθός
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
  • Bonus παραγωγικότητας