Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

15/12/2022

Στέλεχος ΙΤ / Τεχνικός Η/Υ

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΝΤΕΠΩ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Δομή υγείας επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος ΙΤ / Τεχνικό Η/Υ.

Πληροφορίες για τη θέση:
 • Χειρισμός & troubleshooting εξοπλισμού
 • Hardware & Software support (server - client model)
 • Διαχείριση και αναβαθμίσεις (updates) συστημάτων CRM & ERP
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων προληπτικής συντήρησης & service οφθαλμολογικού εξοπλισμού (ISO standards)
 • Υποστήριξη & συντήρηση δικτύων (LAN, WAN, VPN, Internet protocols)
 • Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων (Windows, OS, Linux) & εφαρμογών γραφείου (MS Office packs)
 • Administration σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων & μηχανογραφικές εφαρμογές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος -η, ΑΕΙ, ΤΕΙ με πτυχίο πληροφορικής, μηχανικού, ιατρικών εργαστηρίων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση σύγχρονων τεχνολογιών Η/Υ
 • Δημιουργικότητα & καινοτομία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία & αποτελεσματικότητα
 • Ομαδικότητα & υπευθυνότητα
* Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή επαφή με οφθαλμολογικό εξοπλισμό & ιατρικά μηχανήματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Παροχές

Η εταιρεία μας προσφέρει:
 • Σταθερή μισθοδοσία - ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών