Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

15/12/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΞΑΝΘΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης σε εταιρία παραγωγής εξαρτημάτων αλουμινίου στην Ξάνθη.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Άριστη γνώση σχεδίου - Αutocad
  • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 
  • Άριστη γνώση Microsoft Office
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες, αποτελεσματικότητα και ομαδικό πνεύμα
  • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία 

Παροχές

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Σταθερό Περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικές απολαβές με συνεχής εξέλιξη
  • Κλίμα ομαδικού πνεύματος