Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

01/09/2022

Τεχνικός Συντήρησης

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη Βέλγιο
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Από το γραφείο ευρέσεως εργασίας HRS (Human Resources Solutions) ζητούνται Μηχανολόγοι /Ηλεκτρολόγοι (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ) για θέση Τεχνικού Συντήρησης , για λογαριασμό βιομηχανίας παρασκευής αλλαντικών στο Βέλγιο.

Στα καθήκοντά σου θα είναι:

 • Η συντήρηση μηχανημάτων σε γραμμές παραγωγής ( όπως κόφτες, αναμικτήρες) και γραμμές συσκευασίας ( όπως μηχανές συγκόλλησης, ετικέτες)
 • Η επιδιόρθωση μπλοκαρίσματος μηχανημάτων, αντικατάσταση αισθητήρων (δηλαδή με την διάγνωση προβλημάτων, άρση πιθανών προβλημάτων ή αστοχιών) .
 • Η λίπανση και προληπτικός έλεγχος μηχανημάτων, καθώς και συσκευών που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της παραγωγής: παροχή ατμού, νερού. Για την λειτουργία του καπνιστηρίου, του θάλαμο ελέγχου και του ψυκτικού χώρου
 • Εκτέλεση όλων των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και υδραυλικών /πνευματικών επισκευών .
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής και προληπτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων και συσκευών στη γραμμή παραγωγής
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων, συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων και συσκευών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προμηθευτή

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα μηχανολόγου\ηλεκτρολόγου μηχανικού ή παρεμφερούς πεδίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 έως 5 χρόνια στον αντικείμενο. Επιπλέον προσόν θεωρείτε αν η προϋπηρεσία είναι στη βιομηχανία τροφίμων.
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιμονή και κινητοποίηση στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Εισήγηση βελτιώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων
 • Ευελιξία εργασίας σε βάρδιες μεταξύ 5:00-13:00 και 13:00-21:00 με δυνατότητα υπερωριών