Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/07/2022

Εξωτερικοί Πωλητές - Promoters WIND

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΒΑΛΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του marketing και της κινητής τηλεφωνίας με εξέχουσα θέση, επιθυμεί να προσλάβει εξωτερικούς πωλητές

με σκοπό την αύξηση πελατολογίου καρτοκινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό παρόχου κινητής τηλεφωνίας.Τύπος απασχόλησης: Πλήρης / Μερική

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση ανδρός)
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί
 • Μεταφορικό μέσο θα εκτιμηθεί
 • Κάρτα ανεργίας επιθυμητή

Παροχές

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Παροχή ασφάλισης ΙΚΑ
 • Συνεχής εκπαίδευση ( προϊοντική / Τεχνικές πωλήσεων)
 • Προοπτική ανέλιξης στην εταιρεία