Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

29/11/2022

Chef

Τουρισμός - Ξενοδοχεία

Πόλη ΣΚΙΑΘΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητάει Chef για το ξενοδοχείο του στη Σκιάθο για το καλοκαίρι του 2023.

Αρμοδιότητες :

 • Προγραμματισμός και καθοδήγηση της προετοιμασίας του φαγητού και των δραστηριοτήτων μαγειρικής
 • Τροποποίηση μενού ή δημιουργία νέων που να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας
 • Υπολογισμό απαιτήσεων γευμάτων, όπως και δαπανών για τρόφιμα και προσωπικό Επίβλεψη των δραστηριοτήτων του προσωπικού της κουζίνας
 • Διευθέτηση αγορών και επισκευών εξοπλισμού
 • Πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού κουζίνας
 • Αποκατάσταση προβλημάτων ή παραπόνων που ανακύπτουν
 • Τελική επιμέλεια της εμφάνισης των πιάτων
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων
 • Συμμόρφωση με τους διατροφικούς κανονισμούς, τους κανόνες υγιεινής και τα πρότυπα ασφαλείας
 • Τήρηση αρχείων καταγραφής χρόνου και μισθοδοσίας
 • Διατήρηση θετικής και επαγγελματικής προσέγγισης με συνεργάτες και πελάτες

Απαραίτητα Προσόντα

 • 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Άριστη γνώση διαδικασίας HACCP
 • Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
 • Άριστη κατανόηση των διαφόρων μεθόδων, των υλικών, του εξοπλισμού και των διαδικασιών μαγειρικής
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Θετική προσωπικότητα
 • Δημιουργική φαντασία

Παροχές

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρης Ασφάλιση
 • Παροχή διαμονής και διατροφής.
 • Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία(εφόσον χρειαστεί)
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση