Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/11/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ή Π.Ε.

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. από εταιρία που δραστηριοποιείται σε :

  • Επίβλεψη έργων ΑΠΕ μικρής και μεγάλης κλίμακας
  • Κατασκευή Φ/Β πάρκων
  • Κατασκευή Υ/Σ

Η περιοχή που αφορά τη θέση, είναι η Δυτική Μακεδονία.