Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

09/03/2023

Επιθεωρητής πωλήσεων Κρήτης

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η ΛΟΥΞ-ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ :

Επιθεωρητή πωλήσεων ΚΡΗΤΗΣ

Περιγραφή θέσης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου μέσω συνεχών επισκέψεων
 • Οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος της περιοχής ευθύνης και δικτύου
 • Διαχείριση θεμάτων εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
 • Παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση παραγγελιών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος-η ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης (προαιρετικό)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε πωλήσεις
 • Γνώση και εμπειρία στα δίκτυα πελατών Λιανικής / Χονδρεμπορίου
 • Πολύ καλή γνώση των account πελατών της περιοχής ευθύνης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και νέων τεχνολογιών
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στους στόχους και στο αποτέλεσμα
 • Ενεργητικότητα
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Ευελιξία μετακινήσεων

Παροχές

 • Σύγχρονο, οργανωμένο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία