Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

06/09/2022

Financial Manager

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρία Συμβούλων UPGRADE για λογαριασμό πελάτη της, της εταιρίας Aegeo Spas που αποτελεί ηγέτη στο χώρο της διαχείρισης κέντρων ευεξίας (Spa Centres) εντός ξενοδοχειακών μονάδων με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά (1) ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Financial Manager
Κωδικός Θέσης: FNCMNG0722

Αρμοδιότητες:
 • Επίβλεψη λογιστηρίου και διασφάλιση ορθότητας καταχώρησης των λογιστικών πράξεων, τήρησης των διαδικασιών και εύρυθμης λειτουργίας
 • Διαχείριση cash flow και οργάνωση πληρωμών προς προμηθευτές και δημόσιους φορείς
 • Σύνταξη ετήσιου budget και δημιουργία των απαραίτητων μηνιαίων αναφορών προς τη διοίκηση σε αυστηρά χρονικά deadlines
 • Βελτιστοποίηση της κερδοφορίας της εταιρίας
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών προς την διοίκηση
 • Εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων και ιδρυμάτων
 • Συμμετοχή και επίβλεψη στις εργασίες κλεισίματος και έκδοσης οικονομικών αποτελεσμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον τομέα λιανικής και υπηρεσιών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft office
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στο ξενοδοχειακό κλάδο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση κοστολόγησης υπηρεσιών

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
 • Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και δίνουν σημαντικές ευκαιρίες
 • Ένα ιδιαίτερα σύγχρονο, δυναμικό, επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας