Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

29/07/2022

Ψυκτικός και βοηθός

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνικές Σχολές ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

Περιγραφή

Η εταιρεία Total Cooling Solutions ΕΠΕ, authorized distributor στην Ελλάδα της εταιρείας Johnson Controls που έχει ενσωματώσει τις εταιρίες York, Sabroe, Gram & Frick και δραστηριοποιείται στον τομέα του κλιματισμού και της βιομηχανικής ψύξης ενδιαφέρεται να προσλάβει για μόνιμη εργασία Έλληνες τεχνίτες ψυκτικούς και βοηθούς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυκτικού & άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Πενταετή προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις εμπορικής, βιομηχανικής ψύξης ή κεντρικού κλιματισμού & VRV (για τους τεχνίτες)
 • Γνώσεις σε ηλεκτρικούς αυτοματισμούς, εγκαταστάσεις κινητήρων χρήση, PLC
 • Γνώσεις μηχανολογικού ηλεκτρολογικού σχεδίου ισχύος & αυτοματισμού
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση συντήρησης & επισκευής Παλινδρομικών συμπιεστών
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής & σε πλοία

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση εγκαταστάσεων αμμωνίας (άμεση & έμμεση ψύξη)
 • Γνώση συντήρησης κοχλιωτών συμπιεστών
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής
 • Ευθυγράμμιση συμπιεστών-κινητήρων
 • Μηχανολογικών μετρήσεων (μικρόμετρο, ρολόι γράφτη, κυλινδρόμετρο κλπ)