Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

13/12/2021

Υπάλληλος παραλαβής, αποθήκευσης & προετοιμασίας δειγμάτων

Logistics - Αποθήκη - Μεταφορές

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Μια από τις πλέον καινοτόμες ελληνικές εταιρίες, δραστηριοποιούμενη στον τομέα των εισαγωγών/εξαγωγών εξειδικευμένων Α’ υλών, αναζητά ενεργά ένα άτομο για στελέχωση της θέσης του Υπαλλήλου για την παραλαβή, αποθήκευση & προετοιμασία δειγμάτων αλλά και τη γενικότερη συμβολή του στις συνολικές ανάγκες για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή δειγμάτων για εταιρική χρήση και αρχειοθέτησή τους σε αποθηκευτικό χώρο εντός της εταιρείας
 • Προετοιμασία και αποστολή δειγμάτων (πακετάρισμα, μεταφορά στο πρακτορείο εάν χρειαστεί, καταγραφή stock)
 • Συμβολή στη διευθέτηση των αναγκών της εταιρείας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της (back office)
 • Άμεση αλληλεπίδραση με τα λοιπά εταιρικά τμήματα για την οργάνωση και διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών
 • Εκπόνηση εξωτερικών εργασιών με χρήση εταιρικού οχήματος (εάν χρειαστεί)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Επικοινωνιακό / συνεργατικό πνεύμα
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για τους άνδρες)
 • Διάθεση για εξέλιξη
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Άρτια εξοπλισμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ένα εταιρικό περιβάλλον που εκτιμά , σέβεται και στηρίζει την διαφορετικότητα