Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

05/10/2022

Υπεύθυνος Café

Εστίαση

Πόλη ΜΥΚΟΝΟΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Μεγάλη εμπορική εταιρία στη Μύκονο ζητά
Υπεύθυνος Café

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία 6 έτη σε ανάλογη θέση
 • Απόφοιτος λυκείου
 • Εξειδίκευση όλων των τμημάτων του café (Barista / Κουζίνας / Ταμείου)
 • Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Καλή επικοινωνία με το προσωπικό
 • Πελατοκεντρική προσωπικότητα
 • Μεταφορικό μέσο

Παροχές

Προσφέρονται:
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαμονή
 • Πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
 • Πλήρης απασχόληση