Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

9/9/2020

Γεωπόνος Πωλητής Αγροτικών Εφοδίων

Αγροτικά

Πόλη ΜΕ ΠΕΡΙΟΧH ΕΥΘYΝΗΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛIΑ | ΛΑΡΙΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρία AGROHELLAS A.E. ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Γεωπόνου Πωλητή αγροτικών εφοδίων με περιοχή ευθύνης τη Θεσσαλία.

Περιγραφή καθηκόντων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
 • Προετοιμασία οικονομικών προσφορών για τις ανάγκες πωλήσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες και υποστήριξη προϊόντων
 • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών για προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής πωλήσεων
 • Εφαρμογή πλάνου για επίτευξη στόχων με τον συνδυασμό των παραπάνω

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
 • Εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων
 • Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
 • Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
 • Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας
 • Δυναμική και δραστήρια προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και διαπραγματεύσεων
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει:
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus Επίτευξης Στόχων
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, φορητού Η/Υ και κινητού τηλεφώνου
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και ραντεβού
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.