Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

19/10/2022

Εξωτερικός πωλητής - πωλήτρια ELPEDISON

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΚΑΒΑΛΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Γίνε μέλος της ομάδας μας ως εξωτερικός πωλητής του τοπικού καταστήματος ELPEDISON στην Καβάλα με σκοπό την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών (υφιστάμενων και νέων) και κατάκτησε τις υψηλότερες απολαβές στην αγορά !

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως εξωτερικός πωλητής σε Β2Β ή F2F πωλήσεις
 • Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης
 • Γνώση Η/Υ, επιθυμητή η γνώση ms office
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
 • Επιθυμητές συστατικές επιστολές

Παροχές

 • Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
 • Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου (υψηλότερη προμήθεια στην αγορά)
 • Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
 • Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και σε νέες τεχνολογίες
 • Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Έξοδα μετακίνησης