Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

01/08/2022

Personal Assistant

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΚΟΛΩΝΑΚΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Οργάνωση, διαχείριση, συντονισμός ατζέντας Προέδρου και διοργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων. Βοηθός στις καθημερινές λειτουργίες και καθηκόντων του Προέδρου. Επεξεργασία τεκμηρίωσης και προετοιμασία εκθέσεων και παρουσιάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας. Βοήθεια στην στελέχωση, πρόσληψη, εκπαίδευση, αξιολογήσεις απόδοσης κ.λπ. προσωπικού). Αντιμετώπιση αιτημάτων εργαζομένων σχετικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, κανόνες και κανονισμούς καθώς και δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητες οι μετακινήσεις.

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστες οργανωτικές ικανότητες

Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες

Άνεση στις δημόσιες σχέσεις

Ευελιξία

Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών


Παροχές

Θετικό εργασιακό περιβάλλον

Εξαιρετικές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών