Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

19/09/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρεία Morphό Design IKE αναζητά μόνιμη συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό, για το κεντρικό γραφείο της Αθήνας.

Αρμοδιότητες:
  • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών, ανελκυστήρων, πισίνων, ψυχρομετρίας και κλιματισμού)
  • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνείο/ ΑΕΙ 
  • Γνώση 4Μ-FINE και GCAD θα θεωρηθούν ως plus