Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/05/2022

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού δημοσιών έργων.

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η τεχνική εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο των δημοσίων έργων αναζητά για άμεση και μόνιμη απασχόληση:
Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία σε διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού δημοσιών έργων.

Αντικείμενο εργασίας:

• Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Τμήμα Μελετών Η/Μ Έργων Δημοσίων & Ιδιωτικών.
• Υπεύθυνος Συνεργείου Μηχανημάτων-Οχημάτων.
• Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
• Συντονιστής Γραφείου Κίνησης (οχημάτων-μηχανημάτων).
• Τήρηση συστημάτων ISO και ετήσιων ελέγχων μηχανολογικού εξοπλισμού.

Απαραίτητα Προσόντα

• Απαραίτητες γνώσεις τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανημάτων κατασκευής έργων.
• Απαραίτητες γνώσεις της διαδικασίας συντήρησης μηχανημάτων κατασκευής έργων.
• Γνώσεις κοστολόγησης και διαχείρισης ανταλλακτικών μηχανημάτων-οχημάτων.
• Γνώσεις διαχείρισης αποθήκης.
• Γνώσεις καλής λειτουργίας μηχανημάτων κατασκευής έργων.
• Παρακολούθηση συστημάτων ISO και ετήσιων ελέγχων μηχανολογικού εξοπλισμού.

Παροχές

• Θέση πλήρους απασχόλησης.
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
• Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης.