Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

23/08/2022

Marketing/Brand Assistant

Marketing - Διαφήμιση - Επικοινωνία

Πόλη ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

H lmw αναζητά έναν Marketing Assistant, για τις ανάγκες δυναμικά αναπτυσσόμενης Βιομηχανίας Τροφίμων.

Αρμοδιότητες:
 • Συνεργασία με agencies και τυπογραφεία για τη διαμόρφωση και εκτύπωση υλικών συσκευασίας, διαφημιστικών εντύπων και λοιπών υλικών
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, με στόχο το σχεδιασμό και την οργάνωση των απαραίτητων δραστηριοτήτων προώθησης
 • Συνεργασία με το Δημιουργικό Τμήμα της εταιρείας για τη διεξαγωγή των κατάλληλων ενεργειών μάρκετινγκ
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια συμμετοχών της εταιρείας σε εμπορικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Διαχείριση marketing projects προώθησης εμπορικών εκθέσεων
 • Σχεδιασμός & δημιουργία επικοινωνιακού υλικού
 • Δημιουργία αναφορών – στατιστικές αναλύσεις στοιχείων
 • Γενικότερη υποστήριξη του τμήματος Marketing

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing & Επικοινωνία, Πωλήσεις ή σχετικό αντικείμενο
 • 3+ προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση διαδικασίας διαμόρφωσης μακετών και παραγωγής υλικών συσκευασίας και διαφημιστικών εντύπων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
Personal Traits:
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Επαγγελματική υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Προθυμία και συνεργατικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων
 • Αναλυτική σκέψη, συνέπεια και προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 • Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας


Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας