Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

16/12/2023

Project Manager

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Dual Logicom είναι μια εταιρεία πληροφορικής που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Μηχανογράφησης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών από το 2005, με έδρα το Μαρούσι, Αττικής.

Η στρατηγική μας συνεργασία με τη SoftOne & TESAE μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση.

Θέση: Project Manager.

Αρμοδιότητες:

 • Ως Project Manager, θα επιβλέπετε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση διαφόρων έργων Πληροφορικής (ERP / CRM / Ψηφιακού Μετασχηματισμού), διασφαλίζοντας ότι ολοκληρώνονται έγκαιρα, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Θα εντοπίζετε και θα διαχειρίζεστε τους κινδύνους του έργου και θα αναφέρετε τακτικά την κατάσταση του έργου στους ενδιαφερόμενους.
 • Eπικοινωνία με Πελάτες
 • Ανάθεση και προτεραιοποίηση εργασιών στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ Πληροφορικής ή Λογιστικής ή Οικονομικών ή συναφούς αντικειμένο
 • Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Γνώση της εμπορικής διαδικασίας.
 • Ικανότητα καλής επικοινωνία.
 • Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και εργασιών
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για προσωπική εξέλιξη
 • Εργασιακό ήθος & συνέπεια
Επιθυμητά προσόντα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση προϊόντων Softοne & ΤΕΣΑΕ
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής & ERP Συστημάτων
Θα εκτιμηθούν:
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση και κλάδο τουλάχιστον 1 έτους
 • Γνώση και εμπειρία πάνω στο Wordpress & Social Media.

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου για πενθήμερη εργασία
 • Ελκυστικές αποδοχές
 • Άριστες συνθήκες εργασίας