Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

08/12/2022

Business Developer (Assistant)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Business Developer (Assistant)

Περιγραφή Θέσης
• Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Διατήρηση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
• Ανάλυση αναγκών, παρουσίαση προϊόντων, εκπαίδευση, σύνταξη προτάσεων συνεργασίας.
• Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς


Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον (1) έτους σε B2B πωλήσεις υπηρεσιών είναι επιθυμητή
• Εξαιρετική ικανότητα παρουσίασης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
• Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην επίτευξη των στόχων
• Καλή γνώση εφαρμογών MS Office
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Παροχές

• Πλήρες πακέτο αποδοχών και ασφάλισης
• Εταιρικό κινητό, laptop
• Bonus απόδοσης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικέ