Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

22/5/2024

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΡΙΤΣΩΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό για το εργοστάσιο παραγωγής πυριμάχων υλικών στη Ριτσώνα.

Σχετικά με την εταιρεία μας:

Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., με μια ιστορία που ξεκινά από το 1890, είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών πυρίμαχων υλικών, δομικών υλικών και αρχιτεκτονικής πέτρας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Έχει μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο/H κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα συμμετέχει
 • Στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Στην τεχνική υποστήριξη της παραγωγής πυρίμαχων τούβλων
 • Στον έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού και τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησής του καθώς και στην οργάνωση έκτακτων εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών
 • Στη μελέτη και σχεδιασμό καλουπιών και εξαρτημάτων μηχανών
 • Ενημέρωση του διευθυντή παραγωγής με στοιχεία και αποτελέσματα της παράγωγης

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ υποψηφίου / υποψήφιας:
 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (Μηχανολόγου Μηχανικού)
 • Άριστη γνώση MS Οffice
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού σχεδίου και χρήσης AutoCAD (σχεδιασμός 2D)
 • Επιθυμητή γνώση σύγχρονου περιβάλλοντος ERP – CRM
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Επιθυμητή η διαμονή του/της υποψήφιου/-ας σε κοντινή περιοχή
 • Επικοινωνιακός/ή και οργανωτικός/ή που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές

 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε πολυεθνικό επίπεδο.
 • Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας που παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο