Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

07/12/2023

Υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία διεθνών μεταφορών και Logistics

Γραμματειακή Υποστήριξη - Υπάλληλοι Γραφείου

Πόλη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Διεθνών μεταφορών και υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα με έδρα στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου στην Θεσσαλονίκη αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για μόνιμή εργασία /πλήρη απασχόληση στο τμήμα Εισαγωγής.

Περιγραφή Θέσης:

 • Καθημερινή παρακολούθηση και ανάμειξη στον συντονισμό όλων των διεργασιών της μεταφοράς και διανομής των εμπορευμάτων
 • Καταχώρηση εμπορευμάτων στο ERP
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Έκδοση Δελτίων Αποστολής
 • Επικοινωνία με Ανταποκριτές στο Εξωτερικό
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με Πρακτορεία Εσωτερικών Μεταφορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Κυρίως Αγγλικά Lower/Proficiency,)
 • Χρήση πληροφοριακών Συστημάτων και γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, οργάνωσης
 • Πνεύμα Συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων

Παροχές

Η εταιρεία Προσφέρει:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης