Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

27/12/2021

Καθηγητές / Καθηγήτριες Αγγλικών

Εκπαίδευση

Πόλη ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών με 85 εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα, ζητά καθηγητές αγγλικών για διδασκαλία στη περιοχή των Γλυκών Νερών.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επάρκεια
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετίας
  • Άδεια διδασκαλίας
  • Μεταδοτικότητα
  • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης