Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

05/08/2022

Υπεύθυνος Οργάνωσης Πωλήσεων (Β2Β)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΠΑΛΛΗΝΗ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η lmw αναζητά ένα δυναμικό Υπεύθυνο Οργάνωσης Πωλήσεων (Β2Β), εκ μέρους εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της Αργυροχοΐας και του Κοσμήματος, με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η έδρα της εταιρεία βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής.

Αρμοδιότητες Θέσης:
 • Σχεδίαση και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και του καθημερινού προγράμματος πωλήσεων
 • Παρακολούθηση των στόχων πωλήσεων και της επίδοσης μέσω της καθημερινής οργάνωσης των δραστηριοτήτων της ομάδας πωλήσεων
 • Συμμετοχή στην εφαρμογή πωλησιακού σχεδίου που επεκτείνει την πελατειακή βάση της εταιρείας και διασφαλίζει την ισχυρή παρουσία της στην αγορά
 • Δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μέσω τακτικών επισκέψεων, επιτυγχάνοντας υψηλό ποσοστό ικανοποίησης
 • Χαρτογράφηση της αγοράς και παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων που υπάρχουν

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση Πωλήσεων B2B ή σε θέση οργάνωσης και διαχείρισης ομάδας πωλήσεων. Ειδική εμπειρία στον κλάδο του κοσμήματος ή συναφούς προϊόντος θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Κάτοχος Διπλώματος Β΄ Κατηγορίας
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών εντός και εκτός Αττικής
 • Δυνατότητα εργασίας σε διευρυμένο ωράριο

Δεξιότητες:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ικανότητα οργάνωσης τμήματος πωλήσεων μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης πολλαπλών δραστηριοτήτων
 • Δυνατότητα δέσμευσης της ομάδας σε κοινή στοχοθεσία
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει στον νέο συνεργάτη ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, bonus επίτευξης στόχων, αυτοκίνητο, tablet και κινητό τηλέφωνο.