Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

07/12/2022

Στέλεχος Αγοραπωλησιών Τροφίμων / Junior Food Trader (JFTR)

Πωλήσεις Χονδρικής (B2B)

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Στέλεχος Αγοραπωλησιών Τροφίμων / Junior Food Trader (JFTR)

     Η OlymposFoods, ηγέτιδα εμπορική εταιρία τροφίμων με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητεί νέο στέλεχος αγοραπωλησιών κατεψυγμένων τροφίμων μεγάλων πελατών (βιομηχανίες, επεξεργαστές, διανομείς)


Οι Αρμοδιότητες της θέσης είναι:

  • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και αγορών στην περιοχή ευθύνης και διατήρηση σχέσεων με νέους και παλιούς πελάτες
  • Ποιοτική και ποσοτική υλοποίησή παραγγελιών
  • Διενέργεια ερευνών, με στόχο την παροχή πληροφόρησης για τις τάσεις της αγοράς, τις ανάγκες για νέα προϊόντα και τον ανταγωνισμό
  • Διαχείριση πελατολογίου μέσα από προηγμένες τεχνικές, συστήματα, διαδικασίες και πόρους. Ανάπτυξη τακτικών για την επίτευξη των στόχων.

Απαραίτητα Προσόντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο χώρο των πωλήσεων ή αγορών, 2 εκ των οποίων σε χονδρική τροφίμων
  • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ηλικία έως 35 ετών
  • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών καθώς και δίπλωμα οδήγησης
  • Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Βαλκανικών γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημαΟι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους μόνο εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ειδάλλως θα απορρίπτονται αυτόματα.