Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

22/2/2024

Software Consultant

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη ΨΥΧΙΚΟ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η Datamatix, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία κατασκευής και εμπορίας software, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη υπαλλήλου Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών. 

Η εταιρεία παρέχει ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, διαρκή εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης, ανταγωνιστικές αποδοχές.

Ο/Η υποψήφιος-α που θα επιλεχθεί θα ανήκει στο τμήμα Λογισμικού & Συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα λαμβάνει μέρος στις εργασίες υποστήριξης και δοκιμής του λογισμικού των εφαρμογών σε όλες τις φάσεις του έργου (development, system/ integration testing, support). Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος-η για την συλλογή των αιτημάτων υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών, τη διάγνωση τυχόν σφαλμάτων σε 1ο επίπεδο και την ενημέρωση της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών για τυχόν αποκατάστασή τους σε 2ο επίπεδο.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των πελατών στη χρήση των εφαρμογών
 • Υποδοχή, διερεύνηση και επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών των εφαρμογών λογισμικού που θα υποστηρίζει σε 1ο επίπεδο
 • Επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη
 • Τεκμηρίωση διερεύνησης και επίλυσης τυχόν δυσλειτουργιών και ενημέρωση του συστήματος ticketing (Jira)
 • Ανίχνευση, αναγνώριση και αναφορά ελαττωμάτων και επαλήθευση των διορθώσεων
 • Στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και την ομάδα διασφάλισης ποιότητας εφόσον απαιτείται η συμμετοχή τους στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών σε 2ο επίπεδο
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς συστημάτων και δικτύων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Πληροφορικής ή σε σχετικό τομέα
 • Εμπειρία στην χρήση ERP λογισμικού ή και μισθοδοσίας
 • Προηγμένες τεχνικές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και ισχυρή βούληση για περαιτέρω βελτίωση
 • Προηγμένες δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας
 • Επιθυμητή γνώση λογιστικών όρων και εννοιών
 • Επιθυμητή εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Επιθυμητή εμπειρία ή γνώση σε Agile development, μεθοδολογία Scrum, λογισμικό Jira, κλπ
 • Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων SQL

Παροχές

 • Bonus παραγωγικότητας
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας/τηλε-εργασία
 • Προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Ευκαιρίες κατάρτισης
 • Επαγγελματική ανάπτυξη